Full parroquial del CARME i del MERCADAL, de GIRONA Imprimeix
Notícies
Escrit per editor   
dilluns, 12 de setembre de 2016 15:42

FULL  de les Parròquia de la CATEDRAL (església de la Mare de Déu del CARME) i de la parròquia de Santa Susanna del MERCADAL,  de GIRONA

 

AQUEST FULL és un portantveu d’informacions comunes i per fomentar els lligams d’amistat, de fe i de servei.

Ara, sentim-nos convidats, amb Mn. Miquel, a posar el coll corresponsa-blement –laics-ques, religiosos-es i capellans- en la vida de les nostres parròquies. Es compta amb nosatres i, a través de nosaltres, les parrò-quies tenen el rostre que tenen i fem possibles els serveis pastorals.

Amb el setembre hem tornat a la normalitat d’un nou curs pastoral, amb la represa i el compromís d’animar i servir la vida de les parròquies. Es tracta d’una responsa-bilitat sentida: sols la comunicació i la comunió entre tots, sentint-nos servidors, propiciarà un bon servei a la fe i a l’evangelització.  Així es mira d’encaminar i d’assegurar les celebracions i els serveis pastorals  bo i ajudant-nos a creure, viure i celebrar la fe.

Ara, des d’aquest espai del full, donem les gràcies a tots els qui abnegadament esteu col·laborant ja en aquestes parròquies. Confiem que nous feligresos s’incorporin  i  s’im-pliquin en el projecte pastoral pels serveis d’aquest nou curs.