EN COMUNIÓ I EN SOLIDARITAT Imprimeix
Escrit per editor   
dimecres, 31 d'agost de 2016 17:12

Els temps que vivim són temps de dificultat. Hi ha persones han perdut el lloc que tenien. Han perdut el treball, tenen problemes d’’habitat-ge... Els qui amb més o menys dificul-tat ens en sortim no ens podem de-sentendre d’aquestes situacions. Començant per aquells que ens són propers, fins i tot de la pròpia família. Directament o a través deCARITAS, o d’entitats que treballen per ajudar aquests col•lectius desafavorits, cal que ens sentim responsables de la situacions precàries que estem vivint.

Responsables també de les situacions més llunyanes, fins i tot quan directament no podem fer res. Responsables dels homes i dones que travessen el mar en pasteres buscant una vida millor. Responsables dels homes i dones que viuen en països en guerra, especialment avui a Síria.

Tenir-los presents en el nostre pensament o en la nostra pregària és ja una manera de ser-ne respon-sables. Conrear al nostre voltant una cultura de pau, de solidaritat o de justícia és ja sentir-se responsables d’aquellessituacions.